CHÙA TIÊN QUANG, TRACY, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Chùa Tiên Quang Tracy, California, Hoa Kỳ. Địa chỉ: 26267 S. Corral Hollow Road, Tracy, CA 95376 Điện thoại: (209) 696-9696 Facebook: Thích Pháp Trí (Chùa Tiên Quang) Trú trì: Tỳ kheo Thích Pháp Trí Khóa huân tu năm ngày tại Chùa Tiên Quang Từ ngày 21.7.2021 đến ngày 25.7.2021 Trong chương trình Khóa huân tu tại Chùa Tiên Quang, sáng ngày 25 tháng 7 năm 2021, Thầy Thích Pháp Hạnh, trú trì Ấn Tôn Thiền Đường (thành phố San Jose) đã thuyết giảng đề tài “Con đường tu học” cho đông đảo Phật tử từ nhiều thành phố ở tiểu bang California về Chùa tu học. Đại chúng nghe pháp thật hoan hỷ! Võ Văn Tường Website: chuaviettoancau.com
CHÙA TIÊN QUANG, TRACY, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Điện Phật Chùa Tiên Quang

Thầy Thích Pháp Hạnh giảng pháp

Tin cùng chuyên mục