CHÙA TIÊN QUANG, TRACY, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Chùa Tiên Quang Tracy, California, Hoa Kỳ. Địa chỉ: 26267 S. Corral Hollow Road, Tracy, CA 95376 Điện thoại: (209) 696-9696 Facebook: Thích Pháp Trí (Chùa Tiên Quang) Trú trì: Tỳ kheo Thích Pháp Trí Khóa huân tu năm ngày tại Chùa Tiên Quang Từ ngày 21.7.2021 đến ngày 25.7.2021 Chư Tôn Đức Tăng Ni tụng kinh Cầu An và nghi thức Quá đường - Trai Tăng cúng dường. Võ Văn Tường Website: chuaviettoancau.com
CHÙA TIÊN QUANG, TRACY, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Tin cùng chuyên mục