TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU - GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ CÔ HỒN. NGÀY 20.6.2021

Tu viện Huyền Không, San Jose, Hoa Kỳ. Hình ảnh Đại lễ Trai Đàn Cầu Siêu - Giải Oan Bạt Độ - Chẩn Tế Cô Hồn. Sáng ngày 20.6.2021 Lễ cúng dường Trai Tăng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tịnh Từ Hòa thượng Thích Tịnh Diệu Ảnh: Võ Văn Tường Chiều ngày 20.6.2021 Cung tiến chư Hương Linh Đăng đàn Chẩn Tế Tạ Phật – Hoàn Kinh Ảnh: Võ Văn Tường và Quảng Hoa
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU - GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ CÔ HỒN. NGÀY 20.6.2021

Tin cùng chuyên mục