TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU - GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ CÔ HỒN. NGÀY 19.6.2021

Tu viện Huyền Không, San Jose, Hoa Kỳ. Hình ảnh Đại lễ Trai Đàn Cầu Siêu - Giải Oan Bạt Độ - Chẩn Tế Cô Hồn Sáng ngày 19.6.2021 Lễ Hưng Tác Thượng Phan. Lễ Nghinh Phan Sơn Thủy. Lễ Bạch Phật Khai Kinh. Lễ Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ. Lễ Thỉnh Chư Hương Linh. Ảnh: Võ Văn Tường Chiều ngày 19.6.2021 Đạo tràng tụng kinh A Di Đà Tuyên sớ kỳ siêu Giảng pháp: Thượng tọa Thích Hải Viên Hành Đàn Giải Oan Bạt Độ Ảnh: Võ Văn Tường
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU - GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ CÔ HỒN. NGÀY 19.6.2021

Tin cùng chuyên mục