CHÙA TÂM TỪ, MORGAN HILL - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 610 Fisher Avenue, Morgan Hill, CA 95037
CHÙA TÂM TỪ, MORGAN HILL - HOA KỲ

Chùa được Thượng tọa Thích Pháp Chơn thành lập vào năm 2010. Tâm Từ là tên gọi tắt của Vườn Di sản Phật giáo và Trung tâm Thiền quán Metta Tâm Từ. Có 36 bức phù điêu đá về cuộc đời và lịch sử đức Phật bằng hai ngôn ngữ: Việt, Anh; 75 trụ đá khắc kinh Pháp Cú, chú Đại Bi … bằng ba ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa; 30 bức phù điêu đá giới thiệu cảnh Tây Phương Tịnh Độ trong bộ kinh A Di Đà bằng hai ngôn ngữ: Việt, Anh;  tượng Bồ tát Quán Thế Âm Tứ Diện; 12 tượng Bồ tát Quán Thế Âm hóa thân và 12 bài kinh Bát Nhã khắc bằng 10 ngôn ngữ; 12 tượng Bồ tát Quán Thế Âm độ 12 con giáp. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm.

 

Ảnh 01. Toàn cảnh chùa

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm Tứ Diện

 

Ảnh 04 - 15. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm hóa thân

Tin cùng chuyên mục