CHÙA HUỆ QUANG, SANTA ANA - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 4918 W. Westminster Avenue, Santa Ana, CA 92703
CHÙA HUỆ QUANG, SANTA ANA - HOA KỲ

Chùa được thành lập vào năm 1982 và dời về địa điểm hiện nay vào năm 1983. Chùa  được xây dựng với quy mô to lớn vào năm 2000, hoàn thành năm 2006. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án chính giữa tôn thờ tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng fiberglass cao 4m. Hai bên tôn trí các tượng bằng fiberglass: Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng, Hộ Pháp, Tiêu Diện. Trước tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thờ bộ tượng Tây Phương Tam Thánh và Bồ tát Chuẩn Đề.

Ảnh 01. Chùa Huệ Quang

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

Tin cùng chuyên mục