THIỀN VIỆN CHÂN NGUYÊN, ADELANTO - HOA KỲ

Thiền viện tọa lạc tại số 20635 US Hwy 395 - P.O. Box 248, Adelanto, CA 92301
THIỀN VIỆN CHÂN NGUYÊN, ADELANTO - HOA KỲ

Thiền viện tọa lạc tại số 20635 US Hwy 395 - P.O. Box 248, Adelanto, CA 92301

          Thiền viện được Thượng tọa Thích Đăng Pháp thành lập vào năm 2005 trên diện tích 6 ha. Công trình xây dựng đầu tiên và nổi tiếng của thiền viện là tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm. Tượng bằng đá cẩm thạch, cao 7,5m, nặng 80 tấn, tạc ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Tượng Bồ tát được khánh thành long trọng, trang nghiêm vào ngày 25/11/2007, đã được nhiều cơ quan truyền thông Mỹ, Việt giới thiệu sự linh ứng kỳ diệu của Ngài. Ngôi chánh điện uy nghiêm được hoàn thành vào năm 2012. Các pho tượng đức Phật Thích Ca, đức Phật Dược Sư, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng và Hộ Pháp được đúc bằng đồng tại Huế năm 2008. Tượng đức Phật Thích Ca cao 3,2m, nặng 8 tấn. Sân trước, thiền viện tôn trí khá nhiều tượng lớn bằng đá cẩm thạch được tạc tại Việt Nam: đức Phật Thích Ca, đức Phật nhập Niết Bàn (dài 6,5m), đức Phật Dược Sư, đức Phật A Di Đà, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng, Thập bát A La Hán.

          Ảnh 01. Toàn cảnh thiền viện

 

          Ảnh 02. Điện Phật

 

          Ảnh 03. Bàn thờ đức Phật Dược Sư

 

          Ảnh 04. Bàn thờ Bồ tát Chuẩn Đề

 

          Ảnh 05. Tượng Tây Phương Tam Thánh

 

          Ảnh 06. Tượng Thái tử đản sanh

 

          Ảnh 07. Tượng đức Phật thuyết pháp

 

          Ảnh 08. Tượng đức Phật nhập Niết Bàn

 

          Ảnh 09. Tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm

 

          Ảnh 10. Tượng Thập bát A La Hán

Tin cùng chuyên mục