TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 14335 Story Road, San Jose, CA 95127
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE - HOA KỲ

Chùa do Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện thành lập tại thành phố San Jose vào năm 2005 mang tên chùa Lam Viên. Đến năm 2014, chùa dời về địa điểm hiện nay và đổi tên là tu viện Huyền Không.

          Điện Phật được bài trí trang nghiêm, thờ đức Phật Thích Ca. Tu viện có bàn thờ chư Phật lộ thiên, tôn trí tượng đức Phật Thích Ca, đức Phật A Di Đà, đức Phật Dược Sư và Bồ tát Quán Thế Âm.

         

Ảnh 01. Bảng tên tu viện

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Điện Phật

Tin cùng chuyên mục