CHÙA PHỔ TỪ, HAYWARD TỔ CHỨC LỄ HỘI MÙA HÈ 2022

Chùa Phổ Từ, Hayward (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ hội mùa Hè 2022. Ngày 03/7/2022 – Ngày tu học thứ ba.
CHÙA PHỔ TỪ, HAYWARD TỔ CHỨC LỄ HỘI MÙA HÈ 2022

Sáng. Sinh hoạt online “Xa mặt nhưng chẳng cách lòng” vào lúc 09:30 chủ nhật hằng tuần do Hòa thượng Thích Từ Lực hướng dẫn. Hôm nay, ngày 03/7/2022, Hòa thượng chia sẻ đề tài: “Chánh kiến với hạnh Lục Hòa” với Tăng, Ni và Phật tử tại chánh điện chùa Phổ Từ cùng quý Phật tử nghe giảng qua Google Meet.

Các em đoàn sinh GĐPT Chánh Hòa sinh hoạt vui chơi, học tập tại Thư viện.

Trưa. Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng quý Phật tử tập trung tại chánh điện:

  • Tụng kinh Lăng Nghiêm
  • Tụng giới (song ngữ)
  • Hồi hướng

Chụp ảnh tập thể

Quá đường

Phần phát biểu cảm tưởng của Thầy Chân Pháp Tuyên, Sư cô Như Tịnh, cô Từ Huệ và cô Tâm Lưu Ly.

Chiều. Pháp đàm: Sư cô Thích Nữ Thanh Vân, Tăng thân và Đạo tràng Phổ Từ.

Tối. Thiền trà: Hòa thượng Thích Từ Lực, Sư cô Thích Nữ Thanh Vân, Tăng thân và Đạo tràng Phổ Từ.

 

Võ Văn Tường

Chú thích ảnh:

01-02 Chùa Phổ Từ

03-06 Hình ảnh tập thể chư Tôn Đức Tăng, Ni và Đạo tràng, GĐPT Chánh Hòa.

07-15 Sinh hoạt online “Xa mặt nhưng chẳng cách lòng”

16-39 Tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng giới (song ngữ)

40-56 Quá đường

57-63 Pháp đàm

64-80 Thiền trà

 

 

 

Tin cùng chuyên mục