LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ TRUY NIỆM NGÀY 10/4/2022

Trưa ngày 10 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức ngày thứ ba Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Lễ Truy Niệm. Quang lâm Chứng minh buổi lễ có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đạo Quang, Hòa thượng Thích Tín Nghĩa, Hòa thượng Thích Minh Đạt, Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Hòa thượng Thích Minh Mẫn, Hòa thượng Thích Thông Hải, Hòa thượng Thích Chơn Lễ, Hòa thượng Thích Minh Dung, Hòa thượng Thích Thông Đạt, Hòa thượng Thích Đồng Trí, Hòa thượng Thích Nhật Huệ, Hòa thượng Thích Từ Lực, Hòa thượng Thích Tuệ Uy; Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh, Ni trưởng Thích Nữ Giới Châu, Sư bà Thích Nữ Đồng Kính; cùng chư Tôn Đức Tăng, Ni, Phật tử, Cơ quan Truyền thông … đến từ
LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ TRUY NIỆM NGÀY 10/4/2022

Tin cùng chuyên mục