THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 06/4/2022 SÁNG

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo miền Bắc California luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 06/4/2022. Chùa Phổ Từ, thành phố Hayward: Hòa thượng Thích Từ Lực cùng chư Ni và Đạo tràng Phổ Từ; Hương thất Ánh Từ Quang, miền Nam California: Đại đức Thích Quảng Văn; Tu viện Sơn Tùng, thành phố Phelan: Đại đức Thích Nhuận Phổ; Tịnh Độ thất Phật Ân, tiểu bang Oklahoma: Đại đức Thích Quảng Huấn; Sư cô Thích Nữ Thông Niệm, Ấn Độ; Đại đức Thích Thông Tạng, Sư chú Thông Đạo cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ảnh: Võ Văn Tường
THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 06/4/2022 SÁNG

Tin cùng chuyên mục