LỄ BÁCH NHẬT TRAI TUẦN CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TẠI CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM

Vào sáng ngày 25 tháng 6 năm 2022 (ngày 27 tháng 5 năm Nhâm Dần), chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm bách nhật trai tuần cố Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên tân viên tịch.
LỄ BÁCH NHẬT TRAI TUẦN CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TẠI CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM

Hòa thượng Sakya Minh Quang, Viện chủ Tu viện Thiện Tường (Illinois) quang lâm chứng minh và thuyết giảng tại buổi lễ tưởng niệm. Đến dự buổi lễ có nhiều vị Thượng tọa, Đại đức, Sư cô đến từ nhiều tự viện ở Hoa Kỳ cùng đông đảo Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm.

Chương trình buổi lễ tưởng niệm như sau:

Chư Tăng, Ni vân tập tại trai đường

Lễ tác bạch và cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện

Niệm hương bạch Phật

Tụng kinh Di Giáo

Tụng kinh báo ân lịch đại Tổ Sư

Phục nguyện, hồi hướng.

Thuyết giảng: Hòa thượng Sakya Minh Quang giảng, cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên và giới thiệu sách “Thất Phật kệ” của cố Hòa thượng đã được chùa Đại Bảo Trang Nghiêm xuất bản năm 2021.

Phật tử Viên Hương tác bạch tri ân chư Tôn Đức Tăng, Ni và cúng dường trai tăng.

Lễ tưởng niệm tại bàn thờ Giác linh cố Hòa thượng

Nghi thức xả tang

Cúng dường trai tăng

Phật tử dùng cơm trưa thân mật

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, bắt đầu lúc 10g, hoàn mãn lúc 14g.

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục