CHÙA THIÊN TÂM - BẮC NINH

Chùa thường gọi là chùa Tiêu, xưa có tên là chùa Lục Tổ, tọa lạc ở sườn núi Tiêu, xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
CHÙA THIÊN TÂM - BẮC NINH

Chùa là nơi tu thiền và giảng pháp của nhiều cao tăng thời Lý, như Thiền sư Vạn Hạnh. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Đặc biệt, chùa có thờ tượng nhục thân Thiền sư Như Trí, viên tịch năm 1723, người có công in khắc cuốn sách “Thiền Uyển Tập Anh”.

Ảnh 01. Cổng chùa

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Đài Quan Âm

Ảnh 04. Tượng Thiền sư Vạn Hạnh

 

Ảnh 05. Tượng nhục thân Thiền sư Như Trí

 

Tin cùng chuyên mục