CHÙA VĨNH NGHIÊM - BẮC GIANG

Chùa thường gọi là chùa Đức La, tọa lạc ở xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
CHÙA VĨNH NGHIÊM - BẮC GIANG

Chùa là một trung tâm Phật giáo thời nhà Trần. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa có nhiều pho tượng có giá trị nghệ thuật, mang phong cách các thế kỷ 17, 18, 19. Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ: Trần Nhân Tông - Pháp Loa - Huyền Quang được thờ ở chùa là bộ tượng chân dung tiêu biểu của mỹ thuật cổ Việt Nam.

Ảnh 01. Chùa Vĩnh Nghiêm

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Động Quan Âm

 

  

Ảnh 04 - 06. Tượng Tam Thế Phật

 

Ảnh 07 - 08. Ban thờ Thập Điện Minh Vương

 

Ảnh 09 - 11. Tượng Trúc Lâm Tam Tổ

 

Ảnh 12. Ban thờ Tổ

 

  

   

   

   

   

    

   

   

   

Ảnh 13. Bộ tượng Thập Bát La Hán

 

Tin cùng chuyên mục