CHÙA ĐỒNG NGỌ - HẢI DƯƠNG

Chùa thường gọi là chùa Cập Nhất, chùa Cửu Phẩm, tọa lạc ở xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
CHÙA ĐỒNG NGỌ - HẢI DƯƠNG

Tương truyền Thiền sư Khuông Việt đã dựng chùa vào năm 971. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa có cây Cửu Phẩm Liên Hoa cao 5,30m, thờ 162 pho tượng Phật, được Thiền sư Chân Nguyên cho dựng vào năm 1692, đặt trong tòa Cửu Phẩm hình vuông 2 tầng 8 mái.

Ảnh 01. Chùa Đồng Ngọ

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Một phần cây tháp Cửu Phẩm Liên Hoa

Ảnh 04. Tượng thờ trên cây tháp Cửu Phẩm Liên Hoa

 

Tin cùng chuyên mục