CHÙA BẢO LÂM, CANADA.

Một số Tự viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 3. Chùa Bảo Lâm Vancouver, BC, Canada. Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5 Điện thoại: (604) 327-5546 Email: thichtrihanh@yahoo.com Viện chủ: Ni sư Thích Nữ Tịnh Pháp
CHÙA BẢO LÂM, CANADA.

Chùa Bảo Lâm là ngôi chùa Ni Giới đầu tiên tại thành phố Vancouver, Canada.

Chùa được Ni sư Thích Nữ Tịnh Pháp và một số Phật tử thành lập vào tháng 5 năm 1999 theo cách “cải gia vi tự”. Năm 2008, chùa gặp thuận duyên mua lại ngôi nhà thờ có giấy phép chính thức với diện tích hơn 1.100 m2. Sau một thời gian trùng tu, ngôi phạm vũ yên tịnh, trang nghiêm Bảo Lâm đã long trọng tổ chức lễ An vị Phật vào ngày 18.6.2011.

Điện Phật được thiết trí tôn nghiêm. Hương án chính thờ tượng Tam Tôn Phật (đức Phật Thích Ca, đức Phật A Di Đà, đức Phật Dược Sư), Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Phía trước hương án chính có bàn thờ Hộ Pháp và bàn thờ Tiêu Diện. Bên ngoài, An Lạc viên tôn trí tượng Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Âm và điện thờ chư Phật.

Chùa có khóa lễ vào sáng thứ bảy hằng tuần gồm các thời khóa tụng kinh, sám hối, cúng ngọ, cúng chư tiên linh. Sau buổi lễ là phần pháp thoại tiếng Việt và tiếng Anh do quý Sư đảm trách. Các ngày lễ tết hằng năm như: Tết Nguyên Đán, Đại lễ Phật Đản, lễ Vu Lan được chùa tổ chức trang nghiêm, chu đáo cho đông đảo thiện nam, tín nữ, Phật tử gần xa về lễ bái, tu học, sinh hoạt.

Võ Văn Tường

Chùa Bảo Lâm (2013)

Chùa Bảo Lâm

Chú thích ảnh:

Điện Phật

Tượng Bồ tát Di Lặc

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Tượng Bồ tát Chuẩn Đề

01. Chùa Bảo Lâm (18.7.2013)

 

02. Toàn cảnh chùa

03. Toàn cảnh chùa

04. Cổng tam quan

05. Điện Phật

06. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

07. Tượng Bồ tát Địa Tạng

08. Điện Phật ở An Lạc viên

Tượng Bồ tát 

Tin cùng chuyên mục