CHÙA PHẬT QUỐC PHỔ HIỀN - CANADA

Chùa tọa lạc tại số 297 Garyray Drive, North York, Ontario M9L 1P2, Canada
CHÙA PHẬT QUỐC PHỔ HIỀN - CANADA

Chùa do Hòa thượng Thích Chân Toàn thành lập vào năm 1995. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, tôn trí nhiều tượng thờ theo hệ thống kinh tạng các tông phái, hệ phái Phật giáo trên thế giới. Điện chính tôn trí tượng đức Phật Thích Ca, đức Phật A Di Đà, cùng chư Bồ tát: Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền.

          Ảnh 01. Mặt tiền chùa

 

          Ảnh 02. Điện Phật

 

          Ảnh 03 - 04. Tượng A La Hán

Tin cùng chuyên mục