CHÙA TỪ QUANG - CANADA

Chùa tọa lạc tại số 2176 Rue Ontario Est, Montréal, Québec H2K 1V6 và số 1978 Rue Parthenais, Montréal, Québec H2K 3S3.
CHÙA TỪ QUANG - CANADA

Chùa do Hòa thượng Thích Tâm Châu kiến lập vào năm 1985. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án giữa thờ tượng đức Phật Thích Ca và hai vị Tôn giả Ca Diếp, A Nan. Án thờ hai bên tôn trí tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Trong ngôi chánh điện còn có nhiều hương án thờ Thích Ca Tam Tôn, Tây Phương Tam Thánh, chư Phật, chư Bồ tát, A La Hán … Sân trước chùa có tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm, tượng Thập bát A La Hán và tượng chân dung Hòa thượng Viện chủ.

Ảnh 01. Toàn cảnh chùa

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Điện Phật Thích Ca

Tin cùng chuyên mục