CHÙA HOA NGHIÊM, PARIS, PHÁP.

Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve Le Roi, Paris, Pháp. Điện thoại số: 00.33.01.45.97.17.03 Sáng lập: Hòa thượng Thích Trung Quán Trú trì: Tỳ kheo Ni Thích Đàm Lương
CHÙA HOA NGHIÊM, PARIS, PHÁP.

Chùa Hoa Nghiêm do Hòa thượng Thích Trung Quán thành lập năm 1981 tại Villeneuve Le Roi.

Cổng tam quan

Hòa thượng Thích Trung Quán thế danh Vũ Thanh Quát, sinh năm 1918 tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Năm 19 tuổi, ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Năm 1959, ngài đã mang Phật giáo Đại thừa sang truyền tại Lào, lập được 10 ngôi chùa. Năm 1978, ngài sang Pháp, ban đầu ở chùa Quan Âm, chùa Hồng Hiên, sau các Phật tử của ngài ở Lào định cư tại Pháp thỉnh ngài về Paris lập chùa Hoa Nghiêm. Năm 1979, ngài là 1 trong 7 vị Thượng tọa được Đại hội Tăng già Việt Nam tại hải ngoại họp tại Hoa Kỳ suy tôn lên ngôi vị Hòa thượng.

 

Năm 1990, ngài được mời Chứng minh Đại giới đàn Liễu Quán Âu Châu lần thứ nhất tại chùa Thiện Minh, Sainte-Foy-lès-Lyon.

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Ngài đã dịch 28 bộ kinh như: Kinh Viên Giác, kinh Hiền Ngu, kinh Đại Thông Phương Quảng … Ngài viên tịch vào năm 2003.

Điện Phật

Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, tôn trí đức Phật Thích Ca Mâu Ni tọa thiền trên đài sen, phía trước an vị bộ tượng Tây Phương Tam Thánh, hai bên thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Ở Tổ đường tôn trí tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma.

Bàn thờ Tổ

Sau cổng tam quan, chùa tôn trí tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên.

 

 

Ảnh 01. Cổng tam quan

Ảnh 02. Chùa Hoa Nghiêm

Ảnh 03. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Ảnh 04. Điện Phật

Ảnh 05. Bàn thờ Phật

Ảnh 06. Bàn thờ Tổ

Ảnh 07. Bàn thờ chư hương linh ký tự

Ảnh 08. Tủ kinh sách

 

 

Tin cùng chuyên mục