LỄ HỘI MẠN ĐÀ LA TẠI CHÙA KHÁNH ANH, PHÁP - NĂM 2017.

Kỷ niệm 3 năm trước: Lễ hội Mạn Đà La 20 - 23.4.2017 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
LỄ HỘI MẠN ĐÀ LA TẠI CHÙA KHÁNH ANH, PHÁP - NĂM 2017.

Chùa Khánh Anh

Chư Tôn đức và quan khách về chùa dự lễ

Mạn Đà La

Chư Tăng Tây Tạng dự lễ

Phật tử dự lễ

Chư Tăng lễ Phật

Phật tử tụng kinh

Chụp anh lưu niệm

 

Tin cùng chuyên mục