THIỀN VIỆN VÔ ƯU, SAN MARTIN, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Hình ảnh ngôi chùa Việt nhìn từ trên cao. 29. Thiền viện Vô Ưu, San Martin, Hoa Kỳ. Thiền viện Vô Ưu tọa lạc tại số 1300 Church Avenue, thành phố San Martin, tiểu bang Caliofornia, Hoa Kỳ. Thiền viện do Hòa thượng Thích Thanh Từ, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam sáng lập. Sư Bà Thích Nữ Đồng Kính trú trì, hướng dẫn Phật tử lối tu thiền dung hợp pháp tu qua ba vị: Nhị Tổ Huệ Khả, Lục Tổ Huệ Năng và Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông. Tên Vô Ưu vừa chỉ một loại hoa quý nơi đức Phật Đản sanh, vừa mang nghĩa là không ưu phiền. Ngôi thiền viện ngày nay nguyên là ngôi nhà của gia đình Phật tử Chánh Quán Nghiêm và Chơn Niệm Trang cúng dường cho Hòa thượng Thích Thanh Từ vào ngày 13.11.2002. Thiền viện có diện tích 1,86 hecta. Sư Bà trú trì và chư vị Thích Nữ Viên Khoan, Thích Nữ Khánh Nhật … cùng Phật tử chung sức tôn tạo vườn cảnh, xây dựng thành ngôi phạm vũ thanh tịnh, thoáng đãng ở miền Bắc California. Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Hương án chính giữa thờ tượng đức Phật Thích Ca, hai bên
THIỀN VIỆN VÔ ƯU, SAN MARTIN, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Toàn cảnh Thiền viện Vô Ưu

Điện Phật

Đài Bồ tát Quán Thế Âm

Tin cùng chuyên mục