TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN NĂM 2021

Trang nghiêm và thành kính Đại lễ Vu Lan năm 2021 tại Tu viện Huyền Không, San Jose, Hoa Kỳ. Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan vào hai ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2021 (ngày 21 và 22 tháng 7 năm Tân Sửu) - Phật lịch 2565.
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN NĂM 2021

Ngày 28 tháng 8, Tu viện tụng kinh Vu Lan Báo Ân, Mục Liên Sám Pháp và làm lễ Quy y Tam Bảo.

Ngày 29 tháng 8, Tu viện trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan theo chương trình sau:

09:00 Phật tử vân tập

10:00 Pháp thoại. Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện giảng về chữ “Hiếu”: Hiếu dưỡng, Hiếu tâm, Hiếu hạnh và Hiếu thuận.

Bài hát “Hiếu Đạo”. Rachael Tường Vi hát

11:00 Khai lễ Vu Lan

Cung nghinh Chư Tôn Đức Ni quang lâm chánh điện

Thỉnh chuông

Tụng kinh Vu Lan

Cảm từ báo hiếu trong đạo Phật: Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện

MC Quảng Hoa giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

Thiếu nhi múa hát và dâng hoa cúng Phật

Lễ cài hoa hồng

Bài hát “Bông hồng cài áo”. Thúy Vi và Thúy Ân hát

Bài hát “ Tâm sự người cài hoa trắng”. Rachael Tường Vi hát

Bé Chơn Tâm lành dâng lời cảm niệm Vu Lan

Đạo từ của Ni sư trú trì Tu viện

Phật tử Đức Quang giới thiệu sơ nét công trình xây dựng Tu viện

Bài hát “Ơn nghĩa sinh thành”. Hợp ca

12:30 Lễ trì bình khất thực truyền thống

Cúng dường Trai tăng

Cung tiến chư Hương linh

Phật tử thọ trai

Chương trình văn nghệ Vu Lan của Nhóm Hương Từ Bi và Phật tử Tu viện Huyền Không qua các giọng ca: Rachael Tường Vi, Thúy Vi, Thúy Ân, Chơn Tâm Lành, Chơn Tâm Thiện, Bùi Anh Tuấn, Quang Hưng, Diệu Thảo, Thanh Trúc, 5 cô “công chúa nhỏ” …

15:00 Lễ Mông sơn Thí thực

17:30 Hoàn mãn

 

Đại lễ Vu Lan năm nay được Tu viện tổ chức trang nghiêm và thành kính. Đông đảo Phật tử, cựu Huynh trưởng Gia đình Phật tử, thiện nam tín nữ từ nhiều thành phố ở miền Bắc California đã về Tu viện dự lễ. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn lây lan mạnh, nhất là ở Việt Nam, nên đại chúng dự lễ đều nhất tâm cầu nguyện chư Phật, chư Bồ tát hộ trì cho dịch bệnh sớm chấm dứt, chúng sanh an lạc. Bài cảm từ của Ni sư trú trì Tu viện và bài cảm tưởng của bé Chơn Tâm Lành đã gây xúc động đại chúng, nhiều người không cầm được nước mắt!

 

Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.

 

Võ Văn Tường

Biển tên Tu viện

Ni sư trú trì Tu viện

Phật tử nghe pháp

Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm chánh điện

Tụng kinh Vu Lan

Thiếu nhi dâng hoa

Lễ Bông hồng cài áo

Lễ trì bình khất thực truyền thống

Cúng dường Trai tăng

Văn nghệ cúng dường

Lễ Mông sơn Thí thực

Chú thích hình ảnh:

 

01. Biển tên Tu viện Huyền Không

02. Ban cung nghinh và Ban dâng hoa cúng Phật

03. Bánh kem kỷ niệm Vu Lan

04-11. Pháp thoại: Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện

12-24. Cung nghinh chư Tôn Đức Ni quang lâm chánh điện

25-38. Thỉnh chuông. Tụng kinh Vu Lan. Cảm từ của Ni sư trú trì.

39-48. Thiếu nhi dâng hoa cúng Phật

49-54. Lễ “Bông hồng cài áo”

55-57. Cảm tưởng Vu Lan: Bé Chơn Tâm Lành

58. Phát biểu của Phật tử Đức Quang về xây dựng Tu viện

59-64. Lễ trì bình khất thực truyền thống

65-67. Cúng dường Trai tăng

68-79. Văn nghệ cúng dường Vu Lan

80-85. Lễ Mông sơn Thí thực

 

Tin cùng chuyên mục