CHÙA AN LẠC, SAN JOSE, HOA KỲ.

Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 08. Chùa An Lạc San Jose, California, Hoa Kỳ. Địa chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116 Điện thoại: (408) 254-1710, (408) 594-8717 Email: anlactu1647@gmail.com Website: www.chuaanlacsj.org Viện chủ: Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh
CHÙA AN LẠC, SAN JOSE, HOA KỲ.

Chùa An Lạc tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa được Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh thành lập. Ni trưởng thế danh Lê Thị Quan, sanh năm 1944 tại Quy Nhơn; xuất gia năm 1957 với Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa ở chùa Tâm Ấn, Quy Nhơn. Năm 1965, Ni trưởng thọ giới Tỳ kheo Ni tại chùa Từ Nghiêm, Sài Gòn. Ni trưởng định cư tại Hoa Kỳ năm 1984. Năm 1986, Ni trưởng thành lập chùa Ưu Đàm ở thành phố Monterey; năm 1988, thành lập tịnh thất An Lạc. Đến năm 1993, Ni trưởng mua một nhà thờ ở thành phố San Jose và chuyển thành chùa An Lạc ngày nay.

Chùa đã được trùng tu vào các năm 2003 và 2012. Trong khuôn viên chùa có tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên, động Quan Âm và tháp Bảo Đồng. Chùa là ngôi phạm vũ uy nghiêm, mỹ lệ trong vùng thung lũng Hoa Vàng.

Điện Phật rộng thoáng được bài trí trang nghiêm. Hương án giữa tôn thờ tượng đức Phật Thích Ca và tượng đức Phật A Di Đà. Các bàn thờ hai bên và phía trước tôn thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng, tượng Bồ tát Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn, Bồ tát Chuẩn Đề, tượng Hộ Pháp và tượng Tiêu Diện.

Chùa có chương trình tu học, chuyên tu về Tịnh Độ và tụng niệm Cầu an, Cầu siêu. Chùa có lớp thiếu nhi học Phật, lớp dạy tiếng Việt và thường tổ chức hành hương viếng thăm các danh lam thắng cảnh. Ngoài ra, chùa thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, xã hội: giúp đỡ những người vô gia cư tại các vùng lân cận; giúp đỡ tài chánh cho những nơi bị thiên tai bão lụt, động đất; giúp tài chánh chương trình mổ mắt cho người nghèo tại Việt Nam; giúp học bổng cho Tăng sinh, Ni sinh tu học tại tu viện Nguyên Thiều, Bình Định (Việt Nam).

Võ Văn Tường

Chùa An Lạc, San Jose

Cổng chùa

Cổng chùa

Đài Quan Âm

Động Quan Âm

Điện Phật

Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

Bàn thờ Bồ tát Địa Tạng

Bàn thờ Tổ

Tháp Bảo Đồng

Đại hồng chung

 

01-02. Toàn cảnh chùa

03. Cổng tam quan

04. Cổng trước ngôi chánh điện

05. Sân trước ngôi chánh điện

06. Chùa An Lạc

07. Mặt bên ngôi chánh điện

08. Động Bồ tát Quán Thế Âm

09. Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên

10-11. Điện Phật

12. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

13. Bàn thờ Bồ tát Địa Tạng

14. Bàn thờ Bồ tát Chuẩn Đề

15. Bàn thờ Tổ

16. Đại hồng chung

17. Tháp Bảo Đồng

18. Tượng đức Phật A Di Đà trong tháp Bảo Đồng

19-40. Khóa tu Xuất gia gieo duyên (05.07-07.07.2-19)

41-70. Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di (31.8.2019)

71-86. Lễ vía đức Phật A Di Đà (08.12.2019)

87-90. Thư chúc Tết và lịch sinh hoạt Tết Tân Sửu chùa An Lạc

 

                                                            _____________

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục