CHÙA PHẬT QUANG, SAN JOSE, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Một số Tự Viện Ni Giới của người Việt tại Hải ngoại. Tập 01. Chùa Phật Quang, San Jose, California, Hoa Kỳ. Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112 Điện thoại: (408) 295-8391 Email: chuaphatquang@att.net Facebook: Chùa Phật Quang San Jose Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Quảng Tịnh
CHÙA PHẬT QUANG, SAN JOSE, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Chùa Phật Quang do Ni sư Thích Nữ Quảng Tịnh thành lập vào cuối tháng 11 năm 2002 tại thành phố San Jose. Ni sư trụ trì sinh quán tại Bà Rịa - Vũng Tàu, xuất gia năm 1983, thọ giới Tỳ kheo Ni năm 1987, đến Hoa Kỳ năm 1998.

Chùa Phật Quang được thành lập với tông chỉ: Là nơi tu tập và hoằng dương Chánh pháp; là nơi giảng dạy giáo lý, thực tập cho người theo Pháp môn Tịnh Độ; là nơi giúp đỡ tinh thần cho Phật tử khi hữu sự theo đúng tinh thần Cháp pháp; và là nơi giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam và niềm tin Chánh kiến trong những ngày lễ tết.

Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án chính tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca thền định trên tòa sen; hai bên thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng. Trên hương án còn đặt các pho tượng nhỏ: Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn, Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền. Phía trước có bàn thờ Hộ Pháp và bàn thờ Tiêu Diện.

Sân trước chùa thiết trí tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng đá trắng, an vị vào năm 2003.

Chùa có lịch sinh hoạt tu học đều đặn hàng tuần, hàng tháng. Hằng năm vào các dịp lễ tết: Tết Nguyên Đán, Đại lễ Phật Đản, lễ Vu Lan … chùa thiết lễ trang nghiêm, chu đáo tiếp đón đông đảo thiện nam tín nữ, Phật tử đến sinh hoạt, lễ bái.

 

Toàn cảnh chùa

Điện Phật

Tượng Đức Phật Thích Ca

Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

Bàn thờ Bồ tát Địa Tạng

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên

Tủ kinh

Chú thích ảnh:

01-02. Toàn cảnh chùa

03. Mặt bên chùa

04. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên

05-06. Điện Phật

07. Tượng chư Phật

08. Tượng Đức Phật Thích Ca

09. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

10. Bàn thờ Bồ tát Địa Tạng

11. Bàn thờ Hộ Pháp

12. Bàn thờ Tiêu Diện

13. Tủ kinh

14-15. Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan

16. Ni sư trụ trì cùng chư Ni tại chùa

17. Hòa thượng Thích Thắng Hoan cùng chư Ni ở chùa.

18-29. Lễ Vu Lan (04.8.2014)

 

Tin cùng chuyên mục