CHÙA TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI, IRVING - HOA KỲ

CHÙA TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI, IRVING - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 615 N. Gilbert Rd., Irving, TX 75061