CHÙA VẠN PHẬT

Chùa tọa lạc ở số 66/14 đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
CHÙA VẠN PHẬT

Chùa do Hòa thượng Thích Diệu Hòa và Hòa thượng Tăng Đức Bổn thành lập năm 1959. Điện thờ tầng trệt tôn trí tượng Bồ tát Địa Tạng và bộ tượng Di Đà Tam Tôn. Tầng 1 có điện Đại Bi tôn trí bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm. Tầng 2 thờ đức Phật Dược Sư. Điện thờ chính đặt ở tầng 3, tôn trí tượng đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngự trên tòa sen ngàn cánh, trong mỗi cánh sen có một vị Phật. Phía trước thờ năm vị: đức Phật Thích Ca, đức Phật A Di Đà, đức Phật Dược Sư và hai vị Bồ tát Quán Thế Âm, Địa Tạng. Án thờ hai bên ngôi đại điện tôn trí tượng Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền.

Ảnh 01. Chùa Vạn Phật

Ảnh 02. Điện Phật Tỳ Lô Giá Na

 

    

Ảnh 03 - 04. Tượng đức Phật Tỳ Lô Giá Na

 

Ảnh 05. Tượng chư Phật: A Di Đà, Thích Ca, Dược Sư và 2 vị Bồ tát: Quán Thế Âm, Địa Tạng.

 

Ảnh 06. Tượng Bồ tát Văn Thù

 

Ảnh 07. Tượng Bồ tát Phổ Hiền

 

Ảnh 08. Tượng Phật tôn trí trên vách

 

Ảnh 09. Điện Dược Sư

 

Ảnh 10. Điện Đại Bi

 

Ảnh 11. Điện Địa Tạng

Tin cùng chuyên mục