CHÙA PHƯỚC TƯỜNG

Chùa tọa lạc ở số 13/32 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
CHÙA PHƯỚC TƯỜNG

Chùa do Thiền sư Linh Quang - Phật Chiếu khai sáng vào năm 1741. Chùa đã được trùng tu nhiều lần. Chùa có khoảng 40 pho tượng thờ, phần lớn được tạo tác bằng danh mộc vào thế kỷ 19, như tượng Tam Thế Phật, tượng Bồ tát Chuẩn Đề (cao 0,80m), bộ tượng Thập Điện Minh Vương (mỗi tượng cao 0,65m), đặc biệt là tượng Hộ Pháp do Tổ Diệu Minh tạc. Ở sân trước chùa có điện thờ Di Đà Tam Tôn; bên phải chùa có tháp thờ 4 vị Bồ tát: Di Lặc, Quán Thế Âm, Văn Thù và Phổ Hiền.

Ảnh 01. Chùa Phước Tường

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Điện thờ Di Đà Tam Tôn

 

Ảnh 04. Bàn thờ Hộ Pháp và Tiêu Diện Đại Sĩ

Tin cùng chuyên mục