ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE (HOA KỲ) TỔ CHỨC ĐÀN TRÀNG DƯỢC SƯ ĐẦU XUÂN KỶ HỢI (2019)

Vào sáng ngày 23 tháng 02 năm 2019, Ấn Tôn thiền đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đàn tràng Dược Sư nguyện cầu Quốc thái Dân an đầu Xuân Kỷ Hợi (2019).
ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE (HOA KỲ) TỔ CHỨC ĐÀN TRÀNG DƯỢC SƯ ĐẦU XUÂN KỶ HỢI (2019)

Quang lâm Chứng minh và Chủ sám Đàn tràng là Hòa thượng Thích Trí Thành (chùa Pháp Vân, Canada). Tham dự lễ có chư tôn thiền đức: Hòa thượng Thích Định Quang (chùa Liễu Quán, San Jose), Thượng tọa Thích Giải Minh (chùa Nhật Quang, Sacramento), Thượng tọa Thích Ngộ Thông (chùa Liễu Quán, San Jose), Thượng tọa Thích Pháp Hạnh (Ấn Tôn thiền đường, San Jose), Đại đức Thích Thanh Tâm (chùa Nhật Quang, Sacramento), Đại đức Thích Quảng Ân (Ấn Tôn thiền đường, San Jose); cùng đông đảo thiện nam tín nữ, Phật tử đến từ nhiều thành phố ở miền Bắc California.

Nội dung buổi lễ gồm: Niệm hương bạch Phật, nghi thức cầu an, tụng kinh Dược Sư, tuyên sớ cầu an từng gia đình, hồi hướng và cúng dường trai tăng.

Khuôn viên chủa không rộng lắm nhưng được Thượng tọa trụ trì Thích Pháp Hạnh cùng chư vị trong Ban tổ chức thiết trí đàn tràng gọn gàng, chu đáo, đẹp đẽ.

Buổi lễ thật trang nghiêm và thành kính! Đại chúng thật hoan hỷ đầu Xuân mới!

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục