NHỮNG NGÔI CHÙA DANH TIẾNG

  Biên soạn : Nguyễn Quảng Tuân Hình ảnh : Võ Văn Tường và ảnh tư liệu Ngôn ngữ : Việt Số chùa : 56 ngôi chùa Hình ảnh : 15 ảnh màu, 69 ảnh đen trắng. Nhà xuất bản Trẻ và Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam xuất bản – 1990
NHỮNG NGÔI CHÙA DANH TIẾNG

 

Biên soạn : Nguyễn Quảng Tuân

Hình ảnh : Võ Văn Tường và ảnh tư liệu

Ngôn ngữ : Việt

Số chùa : 56 ngôi chùa

Hình ảnh : 15 ảnh màu, 69 ảnh đen trắng.

Nhà xuất bản Trẻ và Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam xuất bản – 1990

Lời giới thiệu : Hòa thượng Tiến sĩ Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Trình bày : Nguyên Hạo

Khổ sách : 13x19 (cm), 290 trang.

Nội dung : Bài viết giới thiệu 56 ngôi chùa danh tiếng Việt Nam ở 27 tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam.

Tin cùng chuyên mục