SAN JOSE - KHÓA TU HOA KHAI KIẾN PHẬT 3 NĂM 2022

Vào sáng ngày 17/9/2022, tại hội trường Trường Trung học James Lick, số 57 N. White Road, thành phố San Jose, khóa tu học “Hoa Khai Kiến Phật 3” đã trang nghiêm khai mạc.
SAN JOSE - KHÓA TU HOA KHAI KIẾN PHẬT 3 NĂM 2022

Hướng dẫn khóa tu học là chư Tôn Đức Tăng đoàn “Theo dấu Như Lai”: TT. Thích Tánh Tuệ, trụ trì chùa Vạn Phước, thành phố San Diego, tiểu bang California; TT. Thích Viên Ngộ, viện chủ tu viện Đạo Viên, tiểu bang Maryland; TT. Thích Đồng Nhật, trụ trì thất Bình An, tiểu bang Florida; ĐĐ. Thích Tâm Nguyên, viện chủ tu viện Hạnh Phúc, tiểu bang Florida; ĐĐ. Thích Tâm Tiến, trú xứ chùa Việt Nam, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts và ĐĐ. Thích Đức Khanh, trú xứ chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts.

Khóa tu được tổ chức 2 ngày: 17 và 18/9/2022, mỗi ngày từ 07:30 am đến 06:00 pm.

Khóa tu được các thiện nguyện viên của Chánh Hạnh Foundation và Pháp hội San Jose tổ chức.

Chương trình 2 ngày tu học như sau:

Ngày 17/9/2022

07:30 am     Phật tử vân tập

08:00 am     Điểm tâm

08:55 am     Cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm hội trường khai mạc khóa tu

09:15 am     Thiền hành

09:35 am     Lạy Phật, thiền tọa, thời kinh Phước Đức

10:15 am     Pháp thoại. Đại đức Thích Tâm Nguyên giảng đề tài: “Chánh kiến”.

11:45 am     Thọ trai – Thiền hành – Chụp ảnh lưu niệm tập thể

01:30 pm    Lạy Phật, thiền tọa, tụng kinh.

03:00 pm    Pháp thoại. Thượng tọa Thích Đồng Nhật giảng đề tài: “Biết đủ”.

04:45 pm    Giải lao

05:00 pm    Tham vấn (toàn thể chư Tôn Đức)

06:00 pm    Kết thúc ngày tu thứ nhất

Ngày 18/9/2022

07:00 am     Phật tử vân tập

07:30 am     Thiền tọa

08:15 am     Điểm tâm

09:00 am     Lạy Phật, thời kinh Từ Bi

10:00 am     Pháp thoại. Thượng tọa Thích Viên Ngộ giảng đề tài: ‘Thiết lập hạnh phúc trong đời sống”.

11:45 am     Thọ trai, cúng dường – Thiền hành

01:00 pm    Chỉ tịnh

01:30 pm    Lạy Phật, thiền tọa, tụng kinh.

03:00 pm    Pháp thoại. Thượng tọa Thích Tánh Tuệ giảng đề tài: “Tu trên từng phản ứng của Tâm”.

04:45 pm    Tham vấn (Toàn thể chư Tôn Đức)

05:30 pm    Phật tử tạ Pháp

06:00 pm    Chụp ảnh lưu niệm tập thể - Hoàn mãn khóa tu.

Đặc biệt, khóa tu có sự tham dự của 98 thiếu nhi, được sinh hoạt riêng, do Đại đức Thích Tâm Tiến và Đại đức Thích Đức Khanh hướng dẫn. Một số hình ảnh hoạt động của các em là: nghe Pháp, đốt nến tri ân, tập vẽ, các trò chơi, văn nghệ, thi nấu ăn …

Đây là khóa tu có trên 300 hành giả tham dự, được chư Tôn Đức hướng dẫn tu học trang nghiêm; được Ban tổ chức lo liệu mọi việc từ trang trí, âm thanh … đến ẩm thực hết sức chu đáo. Đại chúng thật hỷ lạc!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Võ Văn Tường

 

Chú thích ảnh:

01-02. Điện Phật. Ảnh lưu niệm tập thể (ngày 17/9/2022)

03-08. Khai mạc khóa tu “Hoa Khai Kiến Phật 3”

09-13. Thiền hành

14-18. Lạy Phật, thiền tọa, tụng kinh.

19-23. Pháp thoại: Đại đức Thích Tâm Nguyên

24-29. Thọ trai, thiền hành.

30-32. Lạy Phật, thiền tọa, tụng kinh.

33-36. Pháp thoại: Thượng tọa Thích Đồng Nhật

37-38. Tham vấn

39-41. Thiền tọa (ngày 18/9/2022)

42-49. Lạy Phật, tụng kinh.

50-54. Pháp thoại: Thượng tọa Thích Viên Ngộ

55-61. Thọ trai, thiền hành.

62-62. Lạy Phật, thiền tọa, tụng kinh.

63-67. Pháp thoại: Thượng tọa Thích Tánh Tuệ

68-68. Tham vấn

69-73. Phật tử tạ Pháp

74-77. Hình ảnh lưu niệm tập thể

78-97. Sinh hoạt thiếu nhi: Đốt nến tri ân, nghe pháp, trò chơi, văn nghệ, thi nấu ăn …

                                                          _______________

 

 

 

Điện Phật

Khai mạc khóa tu

Thiền hành

Tụng kinh

Pháp thoại: Đại đức Thích Tâm Nguyên

Thọ trai

Pháp thoại: Thượng tọa Thích Đồng Nhật

Tụng kinh

Pháp thoại: Thượng tọa Thích Viên Ngộ

Pháp thoại: Thượng tọa Thích Tánh Tuệ

Lễ tạ Pháp

Chư Tôn Đức Tăng cùng các thiếu nhi dự khóa tu học

 

Tin cùng chuyên mục