CHÙA VIỆT NAM, SUGAR LAND - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 10002 Synott Road, Sugar Land, TX 77478
CHÙA VIỆT NAM, SUGAR LAND - HOA KỲ

Chùa được thành lập từ tháng 4 năm 1990. Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh đã tổ chức xây dựng tòa phạm vũ trang nghiêm, thanh tịnh. Chùa có bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm cao 22m, được an vị vào năm 2001; và các cụm tượng lộ thiên: vườn Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, vườn Lộc Uyển và rừng Câu Thi Na. Ở hậu viên, chùa tôn trí hai pho tượng lộ thiên là Bồ tát Di Lặc và Bồ tát Quán Thế Âm. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Ảnh 01. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Tượng Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn

Tin cùng chuyên mục