HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - NGÔI TRƯỜNG PHẬT HỌC: ĐẦY ẮP NHỮNG KỶ NIỆM - TẬP 8

Ngôi trường Phật học: đầy ắp những kỷ niệm! Tập 8. Lễ tốt nghiệp khóa 6 ngày 08.9.2009 Có 454/638 sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Phật học (2005-2009) Lễ khai giảng khóa 7 và khóa 8 năm học 2009-2010 Kính chúc chư Tăng Ni là cựu sinh viên các khóa 6, 7 và 8 thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành! Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - NGÔI TRƯỜNG PHẬT HỌC: ĐẦY ẮP NHỮNG KỶ NIỆM - TẬP 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục