CHÙA BỬU THẮNG - GIA LAI

Chùa tọa lạc ở số 4A đường Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
CHÙA BỬU THẮNG - GIA LAI

Chùa được khởi dựng vào năm 1930, trùng tu năm 1999. Thượng tọa Thích Tâm Tường đã cho đại trùng tu chùa vào năm 2007. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, thờ đức Bổn sư Thích Ca, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng, Thập bát A La Hán.

Ảnh 01. Chùa Bửu Thắng

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Tượng Thập Bát La Hán

Tin cùng chuyên mục