CHÙA QUAN ÂM - CÀ MAU

Chùa thường gọi là chùa Phật Tổ, tọa lạc ở số 84/14 đường Rạch Chùa, phường 4, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
CHÙA QUAN ÂM - CÀ MAU

Chùa do Hòa thượng Tô Quang Xuân dựng vào giữa thế kỷ XIX. Chùa được trùng tu nhiều lần. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, thờ Di Đà Tam Tôn cùng chư vị Phật, Bồ tát. Chùa có một số tượng Phật, Bồ tát lộ thiên ở vườn sau ngôi chánh điện..

Ảnh 01. Chùa Quan Âm

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Tượng đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

 

 

Tin cùng chuyên mục