KHÓA TU HƯỚNG VỀ TỨ ÂN

Vào sáng ngày 01/12/2019, Khóa tu “Hướng về Tứ Ân” do Thượng tọa Thích Pháp Hòa, trụ trì Tu viện Trúc Lâm (Canada) hướng dẫn tu học tại James Lick High School, San Jose đã vô cùng hoan hỷ tiếp đón trên 1.300 Phật tử từ nhiều thành phố của Hoa Kỳ về tu học. Một số Tăng Ni ở các tự viện Phật giáo cũng về tham dự khóa tu.
KHÓA TU HƯỚNG VỀ TỨ ÂN

Chương trình tổng quát khóa tu như sau:

08:00 am      Phật tử vân tập, nhận bảng tên.

09:00 am      TT. Thích Pháp Hòa cùng chư Tôn đức Tăng Ni niệm hương. Khóa lễ sám hối và cầu an. Tụng kinh Phước Đức.

10:00 am      Hướng dẫn tu tập. TT. Thích Pháp Hòa giảng bài kinh Hạnh Phúc.

12:00 pm      Thọ trai trong chánh niệm

01:00 pm      Chỉ tịnh

01:40 pm      Lễ quy y Tam Bảo và lạy báo đáp Tứ Ân: 100 thiện nam tín nữ đã ghi tên quy y.

02:30 pm      Phật pháp vấn đáp

05:00 pm      Hồi hướng. Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ TT. Thích Pháp Hòa.

Chụp ảnh tập thể và ảnh nhóm.

05:30 pm      Hoàn mãn

Đại chúng đã có một ngày tu thật an lạc, pháp hỷ sung mãn!

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục