CHÙA VIÊN MINH, HÀ NỘI VỚI TỔ GIÁNG 103 TUỔI, VỊ CHÂN TU AN TRỤ HƠN 80 NĂM.

Chùa Viên Minh còn có tên gọi là chùa Giáng, được dựng ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên vào năm 1900. Pháp sư Thích Nguyên Uẩn trụ trì đã thành lập Đạo tràng Viên Minh Pháp Hội giảng dạy Phật pháp và biên soạn nhiều kinh sách, khắc ván in. Vị trụ trì kế tục là Thích Quảng Tốn.
CHÙA VIÊN MINH, HÀ NỘI VỚI TỔ GIÁNG 103 TUỔI, VỊ CHÂN TU AN TRỤ HƠN 80 NĂM.

Từ năm 1958 đến nay, trụ trì chùa là Trưởng lão Thích Phổ Tuệ. Ngài sinh năm 1917, xuất gia lúc 5 tuổi, 18 tuổi thọ giới Sa di, 20 tuổi thọ Đại giới Tỳ kheo và Bồ tát giới tại Giới đàn Viên Minh. Ngài uyên thâm về Phật học và Hán học; tính khiêm tốn, cần kiệm, giản dị; sinh sống chủ yếu bằng nghề nông.

            Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Trưởng lão Hòa thượng thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành!

            Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục