TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 6

Tối ngày 17/12/2022 Tập 6. Thiền trà: Đêm thiền trà bên ánh nến huyền diệu, được dẫn chuyện bởi hai Đại đức Thích Tịnh Hạnh và Giác Minh Luật, kỷ niệm Đêm Thành Đạo của Đức Thế Tôn. Đại đức Thích Tịnh Hạnh thỉnh chuông, tụng sám Thành Đạo. Ca sĩ Krytal Mai hát nhạc phẩm “Tánh Không”; ca sĩ Bảo Trân hát nhạc phẩm “Phật là ánh từ quang”. Chư Tôn Đức và đại diện Phật tử chia sẻ tâm tình. Đêm thiền trà được Ban tổ chức chuẩn bị hết sức chu đáo, mang sự hỷ lạc vô biên cho hành giả tham dự khóa tu! Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Võ Văn Tường
TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 6

Tin cùng chuyên mục