THIỀN TỊNH ĐẠOTRÀNG, GARDEN GROVE - HOA KỲ

Đạo tràng tọa lạc tại số 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840
THIỀN TỊNH ĐẠOTRÀNG, GARDEN GROVE - HOA KỲ

Đạo tràng được Hòa thượng Thích Đức Niệm thành lập vào năm 2000. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ đức Phật Thích Ca. Mặt trước chùa, tôn trí tượng Bồ tát Di Lặc ngồi trên con voi lớn. Mặt sau chùa, tôn trí tượng Bồ tát Di Lặc, tượng Bồ tát Quán Thế Âm đứng trên đầu rồng ở hòn giả sơn, và tượng Quán Thế Âm thập nhất diện.

 

         

Ảnh 01. Thiền Tịnh đạo tràng 

 

          Ảnh 02. Điện Phật

 

          Ảnh 03. Tượng Quán Thế Âm thập nhất diện

 

          Ảnh 04. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Tin cùng chuyên mục