CHÙA PHỔ HIỀN, WORCESTER, MASSACHUSETTS, HOA KỲ.

Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 21 Chùa Phổ Hiền Worcester, Massachusetts, Hoa Kỳ. Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817; (508) 410-7452 Facebook: Chua Pho Hien Worcester Email: chuaphohien1@yahoo.com; Email: nhutamthich@yahoo.com Viện chủ: Ni sư Thích Nữ Như Tâm Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Nguyên Phước
CHÙA PHỔ HIỀN, WORCESTER, MASSACHUSETTS, HOA KỲ.

Chùa được Cộng đồng Phật giáo Worcester thành lập từ năm 1991 với căn nhà thuê tại số 29 Millbury Street, Worcester, Massachusetts. Hòa thượng Thích Đức Niệm đến chứng minh buổi lễ An vị Phật. Đến năm 1995, chùa dời về số 96 Dewey Street, Worcester. Năm 2007, chùa được trùng tu, xây cổng tam quan, xây tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên, mua chỗ đậu xe gần 50 chiếc. Từ đó, ngôi chùa trở nên khang trang, rộng rãi hơn.          

Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án chính thờ tượng đức Phật Thích Ca, thất Phật Dược Sư, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Phía ngoài có bàn thờ tượng đức Phật A Di Đà, Hộ Pháp và Tiêu Diện.

Ni sư Viện chủ Thích Nữ Như Tâm xuất gia tại chùa Tịnh Nghiêm, Quảng Ngãi năm 1970. Năm 1972, Ni sư vào Sài Gòn, tu học với Sư Bà Thích Nữ Như Thanh ở chùa Huê Lâm. Ni sư thọ giới Tỳ kheo Ni tại giới đàn chùa Từ Nghiêm, Sài Gòn năm 1981. Ni sư qua Mỹ định cư năm 1992, tu học ở chùa Linh Thứu, tiểu bang Idaho. Năm 2000, Ni sư nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Phổ Hiền ở tiểu bang Massachusetts. Năm 2015, Ni sư thành lập và làm trụ trì chùa Linh Quang ở số nhà 833 Washington Street, thành phố Abington, tiểu bang Massachusetts.

Chùa có Gia đình Phật tử Như Thanh được thành lập từ năm 2002, lấy danh xưng của vị Trưởng lão Ni của Ni giới Việt Nam. Chùa có lịch sinh hoạt, tu học hàng tuần, hàng tháng. Vào các ngày lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, lễ vía đức Phật A Di Đà, tết Nguyên Đán, tết Trung Thu … hàng năm, chùa tổ chức trang nghiêm, chu đáo đón tiếp đông đảo thiện nam, tín nữ, Phật tử ở nhiều thành phố, tiểu bang về lễ bái, tu học, sinh hoạt …

Võ Văn Tường

Cổng tam quan

Điện Phật

Bàn thờ đức Phật A Di Đà

Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

Bàn thờ Bồ tát Địa Tạng

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Ni sư Viện chủ Thích Nữ Như Tâm

Chú thích hình ảnh (chụp ngày 23.8.2014)

 

 1. Toàn cảnh chùa
 2. Cổng tam quan
 3. Điện Phật
 4. Bàn thờ đức Phật Thích Ca và Thất Phật Dược Sư
 5. Bàn thờ đức Phật A Di Đà
 6. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm
 7. Bàn thờ Bồ tát Địa Tạng
 8. Bàn thờ Hộ Pháp
 9. Bàn thờ Tiêu Diện
 10. Bàn thờ Tổ
 11. Tủ kinh
 12. Đại hồng chung
 13. Trống
 14. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm
 15. Ni sư Viện chủ Thích Nữ Như Tâm
 16. Ni sư Viện chủ Thích Nữ Như Tâm

 

 

 

Tin cùng chuyên mục