CHÙA GIÁC VIÊN

Chùa tọa lạc ở số 161/85/20 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
CHÙA GIÁC VIÊN

Chùa được thành lập vào năm 1850, đã được trùng tu nhiều lần. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, đặt thờ 153 pho tượng, đa số bằng gỗ, được tạo tác vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đặc biệt, chùa có pho tượng Giám Trai bằng gốm sứ được đúc tại lò gốm Nam Hưng Xương (Chợ Lớn) năm 1880.

Ảnh 01. Toàn cảnh chùa

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

 

Ảnh 03-04. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí

 

Ảnh 05. Bàn thờ A La Hán và Minh Vương

 

    

   

Ảnh 06-09. Tượng A La Hán

 

Ảnh 10. Bàn thờ Hộ Pháp và Tiêu Diện

 

Ảnh 11. Bàn thờ Long Vương

 

Ảnh 12. Bàn thờ Giám Trai

Tin cùng chuyên mục