CHÙA ĐỨC NGUYÊN

Chùa tọa lạc ở số 15-17 đường 19, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
CHÙA ĐỨC NGUYÊN

Chùa do Ni sư Thích Nữ Thuần Chơn thành lập năm 2006. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng.

Ảnh 01. Chùa Đức Nguyên

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Tin cùng chuyên mục