CHÙA THIÊN THAI - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chùa tọa lạc ở xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
CHÙA THIÊN THAI  - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chùa được Hòa thượng Huệ Đăng xây dựng vào năm 1909. Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Kiến trúc mặt bằng ngôi điện Phật hình vuông, thờ tượng chư Phật, Bồ tát cả 4 mặt.

Ảnh 01. Toàn cảnh chùa

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Bàn thờ Bồ tát Chuẩn Đề

 

Ảnh 04. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

 

 

Tin cùng chuyên mục