ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ VIÊN TỊCH (2017-2021)

Chúng con thành tâm đảnh lễ Đại lão Hòa thượng thượng Phổ hạ Tuệ đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 03 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Trụ thế: 105 năm - Hạ lạp: 85 năm. Ngưỡng nguyện giác linh Ngài cao đăng Phật Quốc! Ảnh: Võ Văn Tường (16.4.2007) *** Lời dạy của Ngài: "Sống được bao nhiêu năm, không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, Ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệm thì bất khả tư nghì. Tôi trụ thế đến nay đã hơn trăm năm, ở chùa cũng đã gần trăm năm, nghiệp là tu hành, nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương, khi nào chư Phật, chư Tổ cho gọi thì về thôi”. "Muốn sống lâu trước hết phải sạch sẽ từ thân đến tâm. Về tinh thần, cần tu tâm dưỡng tính, tiết chế mọi ham muốn dục vọng, sống trong ti
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ VIÊN TỊCH (2017-2021)

Tin cùng chuyên mục