TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 9.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hoa Kỳ & Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ. Tập 9 - 2019 (tập cuối) Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) từ lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 9.

Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ chín.

Nơi tổ chức:  Double Tree by Hilton Hotel

                        Newark, California.

Thời gian: từ ngày 25.7 đến ngày 29.7.2019

Trưởng Ban Tổ chức: Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên

Hình ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục