TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 7.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hoa Kỳ & Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ. Tập 7 - 2017 Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) từ lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 7.

Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ bảy.

Nơi tổ chức:  Holiday Inn Chicago North Shore

                      Skokie Banquet & Conference Center, Skokie, Illinois.

Thời gian: từ ngày 20.7 đến ngày 23.7.2017

Trưởng Ban Tổ chức: Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện

Hình ảnh: Võ Văn Tường

 

Tin cùng chuyên mục