TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 4.

Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) từ lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 4.

Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ tư.

Nơi tổ chức: Town and Country Resort Hotel, San Diego, California.

Thời gian: từ ngày 29.5 đến ngày 02.6.2014

Trưởng Ban Tổ chức: Hòa thượng Thích Nguyên Siêu

Hình ảnh: Võ Văn Tường

 

Tin cùng chuyên mục