TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 2

Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 2

Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ hai.

Nơi tổ chức: Santa Clara Marriott Hotel, Santa Clara, California.

Thời gian: từ ngày 02.8 đến ngày 06.8.2012

Trưởng Ban Tổ chức: Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên

Hình ảnh: Võ Văn Tường

 

***

 

 

Thân lữ thứ nơi quê người hành đạo,

Tháng năm dài với bão táp mưa sa.

Chong đèn đêm giảng giáo lý Phật đà,

Nghiêng nét mực viết ngàn trang sử ngọc.

(trích bài thơ “Xuất trần Thượng Sĩ” của Hàn Long Ẩn)

 

Tin cùng chuyên mục