TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hoa Kỳ. Tập 1. Kính mừng khánh tuế 94 năm trụ thế của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, trang facebook: Tuong Vo và website: chuaviettoancau.com lần lượt giới thiệu hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng đến Chứng minh, Giảng dạy, Sinh hoạt và ban Đạo từ tại các Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) lần thứ nhất (năm 2011) đến lần thứ chín (năm 2019) tại Hoa Kỳ.
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN, HOA KỲ - TẬP 1

Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ nhất.

Nơi tổ chức: Embassy Suites Mandalay Beach Hotel & Resort, Oxnard, California.

Thời gian: từ ngày 17.10 đến ngày 30.10.2011

Trưởng Ban Tổ chức: Hòa thượng Thích Thông Hải

Hình ảnh: Thầy Tâm Hải, Thầy Tuệ Uy và Phật tử Hùng Lê.

Hình ảnh tập 1 được lấy trong trang website: todinhtudamhaingoai.org

***

Tuổi đã chạm một vòng tròn thế kỷ,

Mà nụ cười hào sảng dội không trung.

Mà tiếng thơ vi vút giữa ngàn trùng,

Người uy dũng trước vô thường hoại diệt.

(trích bài thơ “Xuất trần Thượng Sĩ” của Hàn Long Ẩn)

Tin cùng chuyên mục